Bozuk karşıt anlamlısı nedir ?

KimeroS

Global Mod
Global Mod
Bozukun Karst Anlam: Duzgun

Bozukun tam karst anlamls olan duzgun, Ingilizce'deki "Straight" sozcugunden turetilmis bir sozcuktur. Bozuk sozcugu, bozulmus ya da bozuk bir durumu ifade ederken; duzgun, bozulmams veya saglam bir durumu ifade eder. Bozuk ve duzgun sozcukleri, kisisel veya cevresel durumlar icin kullanlabilir. Bozuk ve duzgun, sklkla fiziksel durumlarn acklanmasnda kullanlr. Kavram olarak, bozuk ve duzgun, bir sistem icin uygun olup olmadgn ifade eder.

Fiziksel Durumlar

Bozuk ve duzgun, cogu zaman fiziksel durumlar hakknda kullanlr. Ornegin, bir aletin bozuk olup olmadgn ya da bir kisinin duzgun bir sekilde yuruyup yuruyemedigini belirten sozcuklerdir. Bir aletin bozuk olmas, onun duzgun calsmama durumunu ifade ederken; bir kisinin duzgun yurumesi, onun bozuk olmayan bir sekilde yuruyebilmesi anlamna gelir.

Sistemler ve Cevreler

Bozuk ve duzgun, sistemlerin ve cevrelerin bozukluk ve duzgunluk durumlarnn degerlendirilmesi icin kullanlr. Sistemler, bozulmus olup olmadklarnn veya duzgun calsp calsmadklarnn belirlenmesi icin bozuk ve duzgun kavramlarn kullanr. Cevrelerin bozulmus ya da duzgun olup olmadklarnn degerlendirilmesi icin de benzer sekilde bu kavramlar kullanlr.

Kisisel Durumlar

Bozuk ve duzgun, cogu zaman kisisel durumlarn acklanmasnda da kullanlr. Kisisel durumlar, kisinin bozulmus hali veya duzgun hali olarak degerlendirilebilir. Ornegin, bir kisinin bozuk durumunda ifade edilen sey, onun cozulemeyen problemleri ya da sorunlar cozebilmesinin ya da duzgun calsmasnn guc olmasdr. Ayn sekilde, bir kisinin duzgun durumunu ifade eden sey, onun cozulebilir problemleri ya da sorunlar cozebilmesi veya duzgun calsmasdr.

Bozuk ve duzgun, fiziksel, sistemsel ve kisisel durumlar hakknda kullanlan iki onemli sozcuktur.