Asgari ve Azami ne demek ?

KimeroS

Global Mod
Global Mod
Asgari ve Azami Nedir?

Asgari ve azami bircok durumda kullanlan ekonomik terimlerdir. Asgari, gerekli olan minimum miktar veya kaliteyi ifade ederken, azami ise mumkun olan en yuksek miktar veya kaliteyi ifade etmektedir. Asgari ve azami deyimleri, ozellikle calsma saatleri, ucretler, haklar ve yukumlulukleri ifade etmek icin kullanlmaktadr.

Asgari Nedir?

Asgari, minimum olarak gerekli olan miktar veya kaliteyi ifade eder. Bu, cogu durumda, calsanlarn zorunlu olarak sahip olmalar gereken seyleri icerir. Ornegin, calsanlar, ucretleri, emeklilik haklar, mesai saatleri ve diger haklar icin asgari standartlar belirlemek icin kullanlabilir.

Azami Nedir?

Azami, mumkun olan en yuksek miktar veya kaliteyi ifade eder. Bu, calsanlarn sahip olmalar gudulen seyleri icerir. Ornegin, calsanlar, ucretler, emeklilik haklar, mesai saatleri ve diger haklar icin azami standartlar belirlemek icin kullanlabilir.

Asgari ve Azami Fark

Asgari ve azami arasndaki temel fark, calsanlarn sahip olmalar gereken minimum ve maksimum seyleri ifade etmesidir. Asgari, calsanlarn en dusuk miktarda hak ve yukumlulukleri oldugu anlamna gelirken; azami, calsanlarn sahip olabilecekleri en yuksek miktarda hak ve yukumlulukleri oldugu anlamna gelir.

Asgari ve Azami Ornekleri

Asgari ve azami ornekleri, calsanlarn sahip olmas gereken hak ve yukumlulukleri icerir. Bir ornek olarak, calsanlarn sahip olmas gereken minimum ucret, asgari ucret olarak bilinir. Ayn zamanda, calsanlarn sahip olmas gereken maksimum ucret, azami ucret olarak bilinir. Diger ornekler arasnda, calsanlarn sahip olmas gereken maksimum mesai saatleri ve calsanlarn sahip olmas gereken maksimum emeklilik haklar bulunmaktadr.

Sonuc

Asgari ve azami, ucretler, haklar, calsma saatleri ve diger konularla ilgili kurallar belirlemek icin kullanlan ekonomik terimlerdir.